1. OFERTA
  2. CZESKI.COM
  3. JĘZYK CZESKI
  4. KSIĄŻKI
  5. KONTAKT

SŁOWNIKI - Wielki czesko-polski słownik frazeologiczny

Okładka słownika

Tytuł: Wielki czesko-polski słownik frazeologiczny (Velký česko-polský frazeologický slovník)

Opracowanie: Teresa Zofia Orłoś

Współpraca redakcyjna: Edward Lotko, Henryk Wróbel, Dorota Bielec, Renata Bura, Joanna Korbut

Redaktor naukowy: Teresa Zofia Orłoś

Rok wydania: 2009

Miejsce wydania: Kraków

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ilość haseł: 5000

Ilość stron: 774

Redakcja ogólna: Ewelina Korostyńska, Lucyna Sadko

Korekta: Agnieszka Cygan

Recenzja: Janina Labocha