1. OFERTA
  2. CENY
  3. REFERENCJE
  4. PUBLIKACJE
  5. BLOG
  6. KSIĄŻKI
  7. KONTAKT

BIBLIOGRAFIA

Wiele ciekawych informacji na temat tłumaczeń, języka czeskiego, jak również jego związków z językiem polskim, można znaleźć w wymienionych poniżej publikacjach. Niektóre z nich okazały się bardzo przydatne w opracowywaniu niniejszej strony.
Autor, tytuł książki, miejsce i rok wydania
  • Zofia Tarajło-Lipowska, Kapoan Naopak. O czeskim dla Polaków, być może mało zaawansowanych, ale mocno zainteresowanych, Wrocław 2000.
  • Teresa Zofia Orłoś, Tysiąc lat czesko-polskich związków językowych, Kraków 1993.
  • Teresa Zofia Orłoś, Czesko-polska pozorna ekwiwalencja językowa, Kraków 2004.