1. OFERTA
  2. CZESKI.COM
  3. JĘZYK CZESKI
  4. KSIĄŻKI
  5. KONTAKT

SŁOWNIKI - Czesko-polski słownik zdradliwych wyrazów i pułapek frazeologicznych

Okładka słownika

Tytuł: Czesko-polski słownik zdradliwych wyrazów i pułapek frazeologicznych

Opracowanie: Teresa Orłoś, Edvard Lotko, Henryk Wróbel

Współpraca redakcyjna: Renata Bura, Dorota Dudek-Bielec, Joanna Hornik, Joanna Korbut

Rok wydania: 2003

Numer wydania: 1.

Miejsce wydania: Kraków

Wydawnictwo: Wydawnictwo UJ

Ilość haseł: 2220

Ilość stron: 385

Redakcja techniczna: Dorota Heliasz

Redaktor główny: Teresa Zofia Orłoś

Recenzja: Józef Zarek