1. OFERTA
  2. CENY
  3. REFERENCJE
  4. PUBLIKACJE
  5. BLOG
  6. KSIĄŻKI
  7. KONTAKT

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Format tłumaczeń
Plik (wszystkie formaty MS Office, HTML, na życzenie możliwe inne rozwiązania)
Wydruk (jeden bezpłatny egzemplarz tłumaczenia)
Forma przekazania / odbioru zlecenia
Pocztą elektroniczną
- adres e-mailowy:
Pocztą tradycyjną (bezpłatna wysyłka do Klienta)
Osobiście - we Wrocławiu
Termin realizacji zlecenia
Tłumaczenia z czeskiego na polski wykonywane są z reguły na bieżąco
Termin realizacji
tłumaczeń na język czeski
- do uzgodnienia
Poufność
Wszystkie dokumenty przekazane do tłumaczenia traktowane są jako poufne
Forma rozliczenia
Płatność za zrealizowane tłumaczenia odbywa się na podstawie faktury VAT
Jedną z możliwych form rozliczenia jest przelew bankowy
Akceptuję również płatności gotówką