1. OFERTA
  2. CZESKI.COM
  3. JĘZYK CZESKI
  4. KSIĄŻKI
  5. KONTAKT

SŁOWNIKI - Słownik rybacki czesko-polski

Okładka słownika

Tytuł: Słownik rybacki czesko-polski

Opracowanie: Janusz Guziur, Zdeněk Adámek

Rok wydania: 1993

Miejsce wydania: Olsztyn

Wydawnictwo: AR-T

Nakład: 300 egzemplarzy

Ilość stron: 96

Redakcja ogólna: Stanisław Grzesiuk, Andrzej Mamcarz

Redakcja techniczna: Zofia Zawadzka

Redaktor główny: Izabela Cirut

Korekta: Teresa Barcewicz

Recenzja: Andrzej Witkowski, Jerzy Mastyński