1. OFERTA
  2. CENY
  3. REFERENCJE
  4. PUBLIKACJE
  5. BLOG
  6. KSIĄŻKI
  7. KONTAKT

SŁOWNIKI - Kieszonkowy słownik czesko-polski i polsko-czeski

Okładka słownika

Tytuł: Kieszonkowy słownik czesko-polski i polsko-czeski (kapesní slovník česko-polský a polsko-český)

Opracowanie: Dobroslava Bergová, Henryk Batowski

Współpraca redakcyjna: Karel Oliva

Rok wydania: 1959

Numer wydania: 1.

Miejsce wydania: Warszawa

Wydawnictwo: Wiedza Powszechna

Nakład: 30000 egzemplarzy

Ilość haseł: 32000

Ilość stron: 508

Redakcja techniczna: Stefan Idziakowski

Redaktor odpowiedzialny: Józef Chlabicz

Korekta: Zenobia Mieczkowska