1. OFERTA
  2. CENY
  3. REFERENCJE
  4. PUBLIKACJE
  5. BLOG
  6. KSIĄŻKI
  7. KONTAKT

CZESKIE SENTENCJE - Chodit od Annáše ke Kaifášovi

Czeski związek frazeologiczny chodit od Annáše ke Kaifášovi (chodzić od Annasza do Kajfasza) oznacza chodzić od jednej instancji do drugiej, bezowocnie, nie załatwiwszy sprawy. Pokrewnym wyrażeniem jest posílat někoho od Annáše ke Kaifášovi (odsyłać kogoś od Annasza do Kajfasza, synonim potoczny: odsyłać z kwitkiem), czyli kierować kogoś do coraz innego urzędu, nie chcąc załatwić jego sprawy.

Przytoczone powiedzenia mają swoje źródło w Biblii, według której procesowi Jezusa przewodniczył arcykapłan jerozolimski Józef Kajfasz (Josef Kaifáš), a decydujący głos w tym procesie miał członek Wysokiej Rady (Sanhedrynu) - Annasz (Annáš). Poniżej zamieszczam tłumaczenie fragmentu Pisma Świętego, z którego pochodzi omawiany frazeologizm (NT, J 18.12-13.24):

język czeski - Vojáci s důstojníkem a židovská stráž se zmocnili Ježíše a spoutali ho. Přivedli ho nejprve k Annášovi; byl totiž tchánem Kaifáše, který byl toho roku veleknězem. (...) Annáš jej tedy poslal spoutaného k veleknězi Kaifášovi.

język polski - Wówczas kohorta oraz trybun ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłana (...) Następnie Annasz wysłał Go związanego do arcykapłana Kajfasza.

Inne czeskie określenia zbliżone znaczeniowo do chodit od Annáše ke Kaifášovi to również wywodzące się z Biblii chodit od Herodesa k Pilátovi a od Piláta k Herodesovi (w dosłownym tłumaczeniu: chodzić od Heroda do Piłata i od Piłata do Heroda) i chodit od Pontia k Pilátovi (chodzić od Poncjusza do Piłata), a także chodit od čerta k ďáblu (chodzić od czarta do diabła).