1. OFERTA
  2. CZESKI.COM
  3. JĘZYK CZESKI
  4. KSIĄŻKI
  5. KONTAKT

CZESKIE SENTENCJE

Przedmiotem tego działu są słynne cytaty, sentencje, powiedzenia i przysłowia w języku czeskim (choć nie zawsze czeskiego pochodzenia) wraz z ich tłumaczeniem na język polski.