1. OFERTA
  2. CENY
  3. REFERENCJE
  4. PUBLIKACJE
  5. BLOG
  6. KSIĄŻKI
  7. KONTAKT

CZESKIE SŁOWA - Absurdistán - Kraina Absurdu

Absurdistán to czeskie słowo, dla którego trudno znaleźć jednowyrazowy, zakorzeniony w języku polskim odpowiednik. Tłumaczenia doczekała się wprawdzie powieść Gary'ego Shteyngarta zatytułowana po polsku "Absurdystan", jednak w Polsce określenie to nie upowszechniło się w takim stopniu, jak miało to miejsce w Czechach.

Czym jest Absurdistán? Zgodnie z definicją słownikową to państwo lub ustrój polityczny, w którym nie obowiązują żadne prawa i które charakteryzuje biurokracja, korupcja oraz promowanie interesów wpływowych grup. W ujęciu bardziej ogólnym omawiany termin może oznaczać również absurdalny stan rzeczy.

Absurdistán powstał przez połączenie wyrazu absurd i członu -stan - analogicznie do nazw państw takich jak Turkmenistan, Afganistan, Kirgistan czy Uzbekistan (na podobnej zasadzie polska prasa prawicowa ukuła określenie Ubekistan, które ma opisywać państwo rządzone przez byłych funkcjonariuszy UB).

Choć po raz pierwszy wyrazu tego użyto w 1971 r. w niemieckim tekście opublikowanym przez miesięcznik "Politische Studien", przyjmuje się, że największe zasługi w popularyzacji określenia (które z czasem zostało zapożyczone również przez język angielski, rosyjski, niderlandzki czy fiński) mają Czesi. W latach osiemdziesiątych XX wieku czescy dysydenci, z Václavem Havlem na czele, używali neologizmu Absurdistán w odniesieniu do krytykowanych socjalistycznych rządów Czechosłowacji i innych państw satelickich Związku Radzieckiego. Wyrazem bliskoznacznym dla Absurdistánu jest kafkárna - słowo, o którym będzie można przeczytać w jednym z kolejnych odcinków niniejszej serii.

Na zakończenie tematyczna piosenka - Lucie Vondráčková "Absolutní absurdistán" (tłumaczenia czeskich przebojów można znaleźć TUTAJ)