1. OFERTA
  2. CENY
  3. REFERENCJE
  4. PUBLIKACJE
  5. BLOG
  6. KSIĄŻKI
  7. KONTAKT

CZESKIE SŁOWA - Dlaczego warto być frajerem (w Czechach)

Frajer to w języku polskim bez wątpienia obelga. Mianem tym określa się kogoś naiwnego, łatwowiernego, nieumiejącego sobie radzić, dającego się łatwo oszukać. Zupełnie inne konotacje tak samo brzmiący wyraz ma w języku czeskim. Tam jest on traktowany jak komplement. Czeskie słowo frajer oznacza nebojácný, obdivovaný muž, který něco dokázal*, czyli śmiały, podziwiany mężczyzna, który czegoś dokonał. Ponieważ określenie to jest potoczne, jako jego tłumaczenie można użyć wyrazu kozak lub gość.

To jednak niejedyne znaczenie frajera. Wyraz ten definiuje się również jako dobře oblečený muž, fešák*, to jest dobrze ubrany mężczyzna, elegant.

Frajer pochodzi od niemieckiego der Freier. Wyraz ten oznaczał pierwotnie zalotnik, mężczyzna starający się o rękę kobiety. Taki właśnie sens omawiany termin miał w dawnej polszczyźnie i do dziś ma w niektórych czeskich dialektach. Współcześnie der Freier tłumaczy się jako klient prostytutki (jak by nie patrzeć, jest to znaczenie bardziej bliskie polskiemu niż czeskiemu frajerowi).

Od wyrazu frajer pochodzi wiele czeskich (głównie kolokwialnych) derywatów:
- czasownik frajeřit (szpanować, kozaczyć)
- rzeczowniki: frajerka (żeński odpowiednik frajera), frajírek (zdrobnienie od frajer), frajeřina (odważny czyn, ale też pozerstwo, szpan)
- przymiotnik frajerský
- przysłówek frajersky

* Definicja pochodzi z książki Slovník nespisovné češtiny, Maxdorf, Praga 2009