1. OFERTA
  2. CENY
  3. REFERENCJE
  4. PUBLIKACJE
  5. BLOG
  6. KSIĄŻKI
  7. KONTAKT

SŁOWNIKI - Polsko-český slovník

Okładka słownika

Tytuł: Polsko-český slovník (Słownik polsko-czeski)

Opracowanie: Bohumil Vydra

Rok wydania: 1952

Numer wydania: 2. poprawione i uzupełnione

Miejsce wydania: Praga

Wydawnictwo: Slovanské nakladatelství

Nakład: 8600 egzemplarzy

Ilość haseł: 80000

Ilość stron: 702

Redakcja ogólna: Miroslav Zima

Redakcja techniczna: Alois Hodek

Redaktor główny: Josef Jungwirth