1. OFERTA
  2. CENY
  3. REFERENCJE
  4. PUBLIKACJE
  5. BLOG
  6. KSIĄŻKI
  7. KONTAKT

SŁOWNIKI - Polsko-český a česko-polský technický slovník

Okładka słownika

Tytuł: Polsko-český a česko-polský technický slovník (Slownik techniczny polsko-czeski i czesko-polski)

Opracowanie: Halina Muszkatowa, Rudolf Valousek

Współpraca redakcyjna: S. Hahn, Z. Sobecka, J. Świtakowski,, B. Zieleniewski

Rok wydania: 1958

Numer wydania: 1.

Miejsce wydania: Praga

Wydawnictwo: SNTL

Nakład: 5600 egzemplarzy

Ilość haseł: 50000

Ilość stron: 832

Redakcja techniczna: Marie Králová

Redaktor główny: Vlastimil Čihák

Redaktor odpowiedzialny: Karel Oliva

Informacje dodatkowe: technika