1. OFERTA
  2. CENY
  3. REFERENCJE
  4. PUBLIKACJE
  5. BLOG
  6. KSIĄŻKI
  7. KONTAKT

SŁOWNIKI - Słownik frazeologiczny czesko-polski

Okładka słownika

Tytuł: Słownik frazeologiczny czesko-polski

Opracowanie: Halina Pietrak-Meisner

Rok wydania: 1993

Numer wydania: 1.

Miejsce wydania: Lublin

Wydawnictwo: Redakcja Wydawnictw KUL

Nakład: 1025 egzemplarzy

Ilość haseł: 5700

Ilość stron: 380

Redakcja ogólna: Anna Dobak

Recenzja: Stanisław Skorupka, Janusz Siatkowski, Cezar Piern

Informacje dodatkowe: frazeologiczne