1. OFERTA
  2. CENY
  3. REFERENCJE
  4. PUBLIKACJE
  5. BLOG
  6. KSIĄŻKI
  7. KONTAKT

SŁOWNIKI - Hydraulika – Pneumatyka. Słownik angielsko – niemiecko – francusko – rosyjsko– hiszpańsko – czesko – polsko – węgierski / Technik-Wörterbuch. Hydraulik – Pneumatik. Englisch – Deutsch – Französisch – Russisch – Spanisch – Tschechisch – Polnisch – Ungarisch

Okładka słownika

Tytuł: Hydraulika – Pneumatyka. Słownik angielsko – niemiecko – francusko – rosyjsko– hiszpańsko – czesko – polsko – węgierski / Technik-Wörterbuch. Hydraulik – Pneumatik. Englisch – Deutsch – Französisch – Russisch – Spanisch – Tschechisch – Polnisch – Ungarisch

Opracowanie: Verl. Technik

Współpraca redakcyjna: Stefan Stryczek, W. A. Chochlov

Rok wydania: 1971

Miejsce wydania: Berlin

Wydawnictwo: VE Verlag Technik

Nakład: 1600 egzemplarzy

Ilość haseł: 3500

Ilość stron: 456

Redakcja techniczna: Jan Szarski, Lucian Olatu, Helmut Gross,

Redaktor główny: Hermann Burner

Informacje dodatkowe: W jakich dziedzinach tłumaczenia czeski i polski użytkownik mogą wykorzystać niniejszą publikację? Jest to pozycja typowo techniczna, ukierunkowana na terminologię z zakresu hydrauliki - pneumatyki. Słownik będzie pomocny dla tłumaczy języka czeskiego (ale nie tylko) podczas pracy ze słownictwem z obszarów takich jak hydrostatyka i aerostatyka, hydrodynamika i aerodynamika, technika sterowania oraz regulacji. W książce uwzględniono zagadnienia dotyczące między innymi przetwarzania energii mechanicznej na energię czynnika roboczego, uszczelnień, sterowania i regulacji, urządzeń pomiarowo-kontrolnych, przetwarzania energii ciśnienia. Pozycja obejmuje w sumie około trzech i pół tysiąca pojęć polskich, czeskich, ale także węgierskich, hiszpańskich, angielskich, niemieckich, francuskich i rosyjskich.