1. OFERTA
  2. CENY
  3. REFERENCJE
  4. PUBLIKACJE
  5. BLOG
  6. KSIĄŻKI
  7. KONTAKT

REFERENCJE - Valosun a.s.

Valosun a.s.
Kytnerova 403/5
621 00 Brno
Brno, 22.06.2008
Reference
Společnost Valosun se zabývá výrobou a prodejem doplňků stravy, které vyváží mimo jiné i na polský trh. S ohledem přísná regulační pravidla zákonné povinnosti, které pro podnikání v tomto oboru panuji je třeba. aby veškeré texty splňovaly přísná formální a obsahová kritéria.
Při vstupu na zahraniční trh je proto nezbytné nalézt odborníka, který dokáže fundovaně přeložit veškeré odborné i komerční texty ohledem na výše uvedená omezeni a konzultovat důležité drobné odlišnosti mezi konkrétními výrazovými prostředky. Pro výše uvedené úkony využívá společnost Valosun pro polský jazyk sluźbz pana Piotra Lesniewského. Jmenovaný překladatel a tlumočník poskytuje vysoce profesionální překladatelské a konzultační služby při překladech z češtiny do polštiny a z polštiny do češtiny
Martin Motyka
Export Manager
VALOSUN a.s.