1. OFERTA
  2. CZESKI.COM
  3. JĘZYK CZESKI
  4. KSIĄŻKI
  5. KONTAKT

PUBLIKACJE - Tłumaczenia referatów

Tytuł zbioru: Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej. Postsocjalistyczny bagaż i unijne realia.

Tytuł referatu: Tabu w komunikacji rodzinnej

Autor referatu: Věra Juříčková

Wydawnictwo: Instytut Śląski sp. z o.o.

Rok publikacji: 2006

Miejsce wydania: Opole

Referat opublikowany na stronach: 283-291

Redakcja i korekta: Maria Szwed

Redakcja techniczna: Janina Drozdowska

Kierownictwo naukowe: Ilona Gwóźdź-Szewczenko

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy-Polska