1. OFERTA
  2. CZESKI.COM
  3. JĘZYK CZESKI
  4. KSIĄŻKI
  5. KONTAKT

PUBLIKACJE - Tłumaczenia referatów

Tytuł zbioru: Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej. Postsocjalistyczny bagaż i unijne realia.

Tytuł referatu: Rynek pracy w Czechach w erze postsocjalistycznej i jego zmiany

Autor referatu: Anna Václavíková

Wydawnictwo: Instytut Śląski sp. z o.o.

Rok publikacji: 2006

Miejsce wydania: Opole

Referat opublikowany na stronach: 148-158

Redakcja i korekta: Maria Szwed

Redakcja techniczna: Janina Drozdowska

Kierownictwo naukowe: Ilona Gwóźdź-Szewczenko

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy-Polska