1. OFERTA
  2. CZESKI.COM
  3. JĘZYK CZESKI
  4. KSIĄŻKI
  5. KONTAKT

PUŁAPKI JĘZYKOWE

Czeski i polski to języki pokrewne. Fakt ten tylko teoretycznie sprzyja wzajemnej komunikacji Polaków i Czechów. W obu językach istnieje wiele podobnie brzmiących wyrazów, nie zawsze jednak oznaczają one to samo. Przykłady pułapek językowych - par pozornych odpowiedników semantycznych, obrazuje poniższy minisłownik.
D
E
H
K
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
CZ
+PL
-PL
máchat
płukać
machać (mávat)
meč
miecz
mecz (zápas, utkání)
milost
łaska
miłość (láska)
mejdan
impreza
majdan (hromada věci)
mrak
chmura
mrok (soumrak)
mužatka
babochłop
mężatka (vdaná žena)
W kolumnie "CZ" podano czeskie wyrazy, w kolumnie "+PL" - ich rzeczywiste polskie odpowiedniki, w kolumnie "- PL" - odpowiedniki pozorne (w nawiasie - faktyczny ekwiwalent danego "zdradliwego" słowa). Przykładowo: nápad oznacza po polsku pomysł, a nie, jak można byłoby się domyślać, napad (ten po czesku określa się jako přepadení).