1. OFERTA
  2. CZESKI.COM
  3. JĘZYK CZESKI
  4. KSIĄŻKI
  5. KONTAKT

PUBLIKACJE - TŁUMACZENIA ARTYKUŁÓW PRASOWYCH

Tytuł periodyku: Nowoczesny Technik Dentystyczny

Tytuł artykułu: Wkłady koronkowo-korzeniowe

Autor artykułu: Iva Mondok

Data publikacji: 01.02.2011

Numer wydania: 1/2011

Artykuł opublikowany na stronach: 34-40