1. OFERTA
  2. CZESKI.COM
  3. JĘZYK CZESKI
  4. KSIĄŻKI
  5. KONTAKT

PUBLIKACJE - TŁUMACZENIA ARTYKUŁÓW PRASOWYCH

Tytuł periodyku: Wprost

Tytuł artykułu: Europa Środkowa w polskich rękach

Autor artykułu: Luboš Palata

Data publikacji: 28.06.2010

Numer wydania: 27/2010

Artykuł opublikowany na stronach: 66-67

Czytaj artykuł on-line