1. OFERTA
  2. CZESKI.COM
  3. JĘZYK CZESKI
  4. KSIĄŻKI
  5. KONTAKT

PUBLIKACJE - TŁUMACZENIA ARTYKUŁÓW PRASOWYCH

Tytuł periodyku: Wprost

Tytuł artykułu: Węgrów rozmnażanie

Autor artykułu: Jozef Třešňák

Data publikacji: 24.05.2010

Numer wydania: 22/2010

Artykuł opublikowany na stronach: 82-83

Czytaj artykuł on-line