1. OFERTA
  2. CZESKI.COM
  3. JĘZYK CZESKI
  4. KSIĄŻKI
  5. KONTAKT

PUBLIKACJE - TŁUMACZENIA ARTYKUŁÓW PRASOWYCH

Tytuł periodyku: Wprost

Tytuł artykułu: Prawie jak w 1848 r.

Autor artykułu: Jozef Třešňák

Data publikacji: 28.03.2010

Numer wydania: 13/2010

Artykuł opublikowany na stronach: 76-77

Czytaj artykuł on-line