1. OFERTA
  2. CZESKI.COM
  3. JĘZYK CZESKI
  4. KSIĄŻKI
  5. KONTAKT

PUBLIKACJE - TŁUMACZENIA ARTYKUŁÓW PRASOWYCH

Tytuł periodyku: Wprost

Tytuł artykułu: Beton historyczny

Autor artykułu: Jozef Třešňák

Data publikacji: 24.01.2010

Numer wydania: 4/2010

Artykuł opublikowany na stronach: 70-71

Czytaj artykuł on-line