1. OFERTA
  2. CZESKI.COM
  3. JĘZYK CZESKI
  4. KSIĄŻKI
  5. KONTAKT

PUBLIKACJE - TŁUMACZENIA ARTYKUŁÓW PRASOWYCH

Tytuł periodyku: Ciężarówki i Autobusy

Tytuł artykułu: Wieczna Tatra - część III

Autor artykułu: Jan Stahl

Data publikacji: 01.12.2009

Numer wydania: 12/2009

Artykuł opublikowany na stronach: 62-64