1. OFERTA
  2. CZESKI.COM
  3. JĘZYK CZESKI
  4. KSIĄŻKI
  5. KONTAKT

PUBLIKACJE - TŁUMACZENIA ARTYKUŁÓW PRASOWYCH

Tytuł periodyku: Wprost

Tytuł artykułu: Polak, Czech - odlegli bratankowie

Autor artykułu: Jozef Třešňák

Data publikacji: 20.09.2009

Numer wydania: 38/2009

Artykuł opublikowany na stronach: 74-76

Czytaj artykuł on-line