1. OFERTA
  2. CZESKI.COM
  3. JĘZYK CZESKI
  4. KSIĄŻKI
  5. KONTAKT

PUBLIKACJE - TŁUMACZENIA ARTYKUŁÓW PRASOWYCH

Tytuł periodyku: Wprost

Tytuł artykułu: Czeski odwet

Autor artykułu: Jozef Třešnák

Data publikacji: 07.06.2009

Numer wydania: 23/2009

Artykuł opublikowany na stronach: 56-57

Czytaj artykuł on-line