1. OFERTA
  2. CZESKI.COM
  3. JĘZYK CZESKI
  4. KSIĄŻKI
  5. KONTAKT

PUBLIKACJE - TŁUMACZENIA ARTYKUŁÓW PRASOWYCH

Tytuł periodyku: Wprost

Tytuł artykułu: Szczyt wstydu

Autor artykułu: Jozef Třešnák

Data publikacji: 10.05.2009

Numer wydania: 19/2009

Artykuł opublikowany na stronach: 70-71

Czytaj artykuł on-line