1. OFERTA
  2. CZESKI.COM
  3. JĘZYK CZESKI
  4. KSIĄŻKI
  5. KONTAKT

CZESKI ALFABET

Miękkie d (ď) i t (ť)
ď
w uproszczonej wymowie odpowiada polskiemu
ť
w uproszczonej wymowie odpowiada polskiemu ć
Zgłoskotwórcze r i l
W czeszczyźnie sylaby mogą tworzyć nie tylko samogłoski, ale też 2 spółgłoski:
r
pomiędzy spółgłoskami i na końcu wyrazu
l
pomiędzy spółgłoskami i na końcu wyrazu
Tak jak słychać w nagraniu, zgłoskotwórcze r i l wymawia się z pomocniczym -y.
Dźwięczne h i bezdźwięczne ch
W języku czeskim występuje różnica w wymowie h i ch.
h
h wymawia się dźwięcznie
- "gardłowo"
ch
ch wymawia się tak jak polskie h i ch
Wymowa samogłosek i/y (í/ý)
i/y
i oraz y wymawia się zasadniczo jednakowo
i
i zmiękcza poprzedzające je głoski: d, t i n
i
i po d, t, n wymawia się twardo w zapożyczeniach
ie
w wyrazach obcych wymawia się jako yje
Wymowa innych połączeń
ou
dyftong ou artykułuje się jako
kd
połączenie głosek kd wymawia się jako gd
kv
kv, sv, tv wymawia się dźwięcznie - jako kw, sw, tw
j-
przed spółgłoską na początku wyrazu można pominąć
rz
należy wymawiać jak w polskim słowie marznąć
strona 2